Vägtrafik, pågående händelse

Sickla industriväg i Nacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbeten · Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata fortsätter. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon.


Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/nyheter-om-trafik-vagar-och-resande/2020/11/andrad-korvag-pa-sickla-industrivag/.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Mer information om projektet:
nacka.se

Giltig från 2020-03-16 kl. 00:01
Beräknas pågå till 2021-06-23 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-03-26 kl. 07:38
Källa:Nacka kommun