Vägtrafik, pågående händelse

Sickla industriväg i Nacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbeten · Ombyggnation av Sickla industriväg, södra delen av vägen avstängd för fordonstrafik från Atlasrondellen. Omledning via Järlaleden, Sicklavägen och Värmdövägen. Gående och cyklister kan passera.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Mer information om projektet:
nacka.se

Stor påverkan
Giltig från 2020-03-16 kl. 00:01
Beräknas pågå till 2021-03-16 kl. 00:00

Uppdaterad:2020-10-07 kl. 08:38
Källa:Nacka kommun