Vägtrafik, pågående händelse

Väg 261 på Ekerövägen mellan Kantongatan och Lindötunneln, i riktning mot Ekerö.

Vägarbeten · Etableringsarbete. Skyddsbil på plats.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Stor påverkan
Giltig från 2019-03-04 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-06-14 kl. 23:00

Uppdaterad:2019-03-25 kl. 15:27
Källa:Trafik Stockholm
;