Vägtrafik, pågående händelse

Stadsgårdsleden vid Slussen

Vägarbeten · Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Mycket stor påverkan
Giltig från 2016-06-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-28 kl. 09:01
Källa:Trafik Stockholm