Vägtrafik, pågående händelse

Stadsgårdsleden vid Slussen

Vägarbeten · Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.

Läs mer: https://vaxer.stockholm/slussen

Mycket stor påverkan
Giltig från 2016-06-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2021-01-04 kl. 14:16
Källa:Trafik Stockholm