Vägtrafik, pågående händelse

Stadsgårdsleden I närheten av Södermalm i Stockholms stad.

Vägarbeten · Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.

Läs mer: https://vaxer.stockholm/slussen

Giltig från 2016-06-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2021-06-11 kl. 15:22
Källa:Trafik Stockholm