Vägtrafik, pågående händelse

Erik Dahlbergsgatan mellan Lidingövägen och Valhallavägen, i riktning mot Valhallavägen

Vägarbete · Ombyggnation av hållplatser. Erik Dahlbergsgatans stängd för genomfart för södergående trafik mellan Strindbergsgatan och Valhallavägen. Erik Dahlbergsgatan för norrgående trafik mellan Valhallavägen och Strindbergsgatan är öppen men körfältet är sidoförflyttat.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Omledning sker via Strindbergsgatan-Hedinsgatan-Valhallavägen för norrgående trafik. .

Giltig från 2024-03-04 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2024-04-28 kl. 00:00

Uppdaterad:2024-03-11 kl. 01:26
Källa:Trafik Stockholm