Vägtrafik, pågående händelse

Väg 896 från Måby till Odensala båda riktningarna

Vägarbete · Akut schaktarbete, vägen är avstängd nattetid mellan kl 20.00-05-00

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Hastighet: 50km/h
Hastighet: 20km/h
Omledning: Via Brobyvägen och Västra Bangatan i båda riktningar. Följ skyltad omledning.

Giltig från 2023-09-14 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2023-10-27 kl. 05:00

Uppdaterad:2023-09-19 kl. 20:03
Källa:Trafik Stockholm