Vägtrafik, pågående händelse

E4 vid Trafikplats Arlanda (181) båda riktningarna

Vägarbete · Renovering av bro. Vänster körfält avstängt.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2023-03-21 kl. 07:19
Beräknas pågå till 2023-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-18 kl. 04:57
Källa:Trafik Stockholm