Vägtrafik, pågående händelse

Väg 283 från Väddö kanal till Hammarby båda riktningarna

Vägarbete · Reparationsarbete på den öppningsbara bron utförs från vecka 34 till och med vecka 40. Vägen avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Trafik hänvisas till Bagghusbron eller Trästabron. .

Giltig från 2023-08-21 kl. 23:59
Beräknas pågå till 2023-10-08 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-25 kl. 05:01
Källa:Trafik Stockholm