Vägtrafik, pågående händelse

Herkulesvägen i Täby kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Täby kommun gräver på Herkulesvägen och förlägger nya VA ledningar.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-08-14 kl. 17:21
Beräknas pågå till 2023-11-24 kl. 17:21

Uppdaterad:2023-08-18 kl. 17:24
Källa:Täby kommun