Vägtrafik, pågående händelse

Väg 261 från Drottningholm till Nockebybron båda riktningarna

Vägarbete · Drottningholmslott - Rörbyvägen. Två tillfälliga trafiksignaler längs med sträckan pga arbete med att bredda vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-02-17 kl. 15:01
Beräknas pågå till 2023-10-30 kl. 23:59

Uppdaterad:Idag kl. 12:27
Källa:Trafik Stockholm