Vägtrafik, pågående händelse

Erik Dahlbergsgatan mellan Valhallavägen och Lidingövägen, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med hastighetsdämpande åtgärder. Påverkar så väl gång- och cykeltrafikanter som motortrafik i olika omfattning och etapper.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-07-31 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2023-10-01 kl. 00:00

Uppdaterad:2023-09-25 kl. 05:08
Källa:Trafik Stockholm