Vägtrafik, pågående händelse

Väg 261 från Drottningholm till Lindötunneln båda riktningarna

Vägarbete · Rörbyvägen - Kantongatan. Två tillfälliga trafiksignaler längs med sträckan pga arbete med att bredda vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-02-17 kl. 15:01
Beräknas pågå till 2023-10-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-08-15 kl. 08:19
Källa:Trafik Stockholm