Vägtrafik, pågående händelse

Tussmötevägen vid Hemskogsvägen, i båda riktningar.

Vägarbete · Ledningsarbete, Tussmötevägen stängs av mellan Kottgatan och Ramviksvägen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Kör via Skönviksvägen-Skutkärsvägen alternativt Ramviksvägen-Kottgatan. .

Giltig från 2023-05-02 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2023-09-30 kl. 00:00

Uppdaterad:2023-05-15 kl. 10:12
Källa:Trafik Stockholm