Vägtrafik, pågående händelse

Spångavägen mellan Logvägen och Bromstensvägen, i båda riktningar.

Vägarbete · Korsningen byggs om till en cirkulationsplats vilket medför avsmalning av vägbanan samt att gång- och cykelbanor stängs av.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-05-15 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2023-05-21 kl. 07:05
Källa:Trafik Stockholm