Vägtrafik, pågående händelse

Väg 931 från Närtunaby till Lindberga båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-04-27 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-01-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-04-27 kl. 08:18
Källa:Trafik Stockholm