Vägtrafik, pågående händelse

Väg 515 från Järna till Jumsta båda riktningarna

Vägarbete ·

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-04-18 kl. 07:08
Beräknas pågå till 2023-06-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-04-27 kl. 10:05
Källa:Trafik Stockholm