Vägtrafik, pågående händelse

E4 vid Trafikplats Södertälje syd (142) i riktning mot Stockholm

Vägarbete · Påfarten norrut från Trafikplats Södertälje syd är avstängd pga broarbete. Påfarten öppen för trafik under vardagar mellan kl 15.30-18.30. Höger körfält avstängt till ca 14.00

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 70km/h
Omledning: Trafiken hänvisas till väg 525 Nyköpingsvägen mot trafikplats Saltskog V.

Giltig från 2023-04-17 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-10 kl. 08:52
Källa:Trafik Stockholm