Vägtrafik, pågående händelse

Väg 263 vid Eriksundsbron, i båda riktningar.

Vägarbete · Etablering av infarter inför byggnation av ny bro.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-12 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2024-01-31 kl. 23:00

Uppdaterad:2023-05-11 kl. 14:58
Källa:Trafik Stockholm