Vägtrafik, pågående händelse

Väg 229 från Lingvägen till Fagersjövägen i riktning mot Huddingevägen

Vägarbete · Höger körfält avstängt mellan Lingvägen och Fagersjövägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-04-04 kl. 16:48
Beräknas pågå till 2023-07-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-22 kl. 13:28
Källa:Trafik Stockholm