Vägtrafik, pågående händelse

Väg 840 från Länsgr. Stockholms/Uppsala län till Trafikplats Bro båda riktningarna

Vägarbete · Borrning under vägen.

Giltig från 2023-03-27 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-15 kl. 11:32
Källa:Trafik Stockholm