Vägtrafik, pågående händelse

Väg 225 från Vårsta till Tysslinge båda riktningarna

Vägarbete · Nedsatt hastighet till 30 km/h på grund av nedsatt bärighet.

Giltig från 2023-03-24 kl. 14:33
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 12:00

Uppdaterad:2023-05-24 kl. 21:38
Källa:Trafik Stockholm