Vägtrafik, pågående händelse

Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.

Vägarbete · Värmdövägen är avstängd för samtliga trafikslag mellan Finntorp och Järla Bro.
Fordonstrafik leds om via tillfällig väg utmed spårområdet för Saltsjöbanan.
Gång- och cykeltrafik leds om via Järlaleden.


Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2023-03-23 kl. 10:08
Beräknas pågå till 2024-06-23 kl. 10:08

Uppdaterad:2023-03-23 kl. 10:14
Källa:Nacka kommun