Vägtrafik, pågående händelse

Väg 672 från Kolviken till Boda brygga båda riktningarna

Vägarbete · Bredd mellan fasta hinder är max 3,5.

Tillfälliga begränsningar:
Fordonsbredd 3.5m

Giltig från 2023-03-21 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-02 kl. 16:20
Källa:Trafik Stockholm