Vägtrafik, pågående händelse

Väg 924 från Skånela Kyrka till Skalmsta båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-11-14 kl. 12:59
Beräknas pågå till 2023-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-10 kl. 09:51
Källa:Trafik Stockholm