Vägtrafik, pågående händelse

Väg 858 vid Trosta, i riktning mot Trosta.

Vägarbete · Schakt för elkabel i vägkant.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-03-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-03 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-10 kl. 09:49
Källa:Trafik Stockholm