Vägtrafik, pågående händelse

Väg 260 på Järlaleden vid Planiarondellen, i båda riktningar.

Vägarbete · Ett körfält avstängt för trafik i höjd med Kyrkviken utmed Järlaleden.

Vakter reglerar sträckan vardagar mellan kl 7-19 och helger mellan kl 10-18. Övriga tider skyttelsignal.

Om möjligt välj annan väg.


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-03-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 20:29

Uppdaterad:2023-03-07 kl. 12:44
Källa:Nacka kommun