Vägtrafik, pågående händelse

Väg 571 från Runsten till Dalkarlskärren båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med fartkamera. Trafiken regleras med trafiksignal.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-03-02 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-26 kl. 10:59
Källa:Trafik Stockholm