Vägtrafik, pågående händelse

Väg 525 från Pilkrog till Trafikplats Saltskog V (142) båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-03-02 kl. 07:06
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-02 kl. 07:11
Källa:Trafik Stockholm