Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1165 från Norra Råda till Nyby båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-02-28 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-06-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-28 kl. 07:58
Källa:Trafik Stockholm