Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Ålstäket, i riktning mot Stavsnäs.

Vägarbete · Ombyggnation av busshållplats

Giltig från 2023-02-06 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2023-05-02 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-27 kl. 16:48
Källa:Trafik Stockholm