Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 vid Bergslagsvägen/Årevägen båda riktningarna

Vägarbete · Arbete i rondellen. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-01-24 kl. 20:48
Beräknas pågå till 2023-02-24 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-24 kl. 20:49
Källa:Trafik Stockholm