Vägtrafik, pågående händelse

Väg 261 från Lindötunneln till Ekerövägen/Kantongatan båda riktningarna

Vägarbete · Omledning av trafik för anläggande av nya Ekerövägen.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-01-11 kl. 05:00
Beräknas pågå till 2023-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-15 kl. 11:30
Källa:Trafik Stockholm