Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 från Bergslagsvägen/Bällstavägen till Bergslagsvägen/Råckstavägen i riktning mot Hjulstakorset

Vägarbete · Arbete med fjärrvärme.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-01-13 kl. 09:31
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-03 kl. 15:11
Källa:Trafik Stockholm