Vägtrafik, pågående händelse

Väg 825 från Drottningholm till Lovö Kyrka båda riktningarna

Vägarbete · Anläggning av ny väg.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-12-12 kl. 09:58
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-03 kl. 15:06
Källa:Trafik Stockholm