Vägtrafik, pågående händelse

Hägerstensvägen mellan E4 (Essingeleden) och Kilabergsvägen i Stockholm kommun

Vägarbete · Breddning av GC och cykelbana längs med Hägerstensvägen. Ett körfält avstäng mot Liljeholmen från Kilabergsvägen

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-11-09 kl. 22:35
Beräknas pågå till 2023-04-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-12-07 kl. 11:42
Källa:Trafik Stockholm