Vägtrafik, pågående händelse

Hägerstensvägen mellan E4 (Essingeleden) och Kilabergsvägen i Stockholm kommun

Vägarbete · Breddning av gång- och cykelbana längs med Hägerstensvägen. Ett körfält avstängt mot Liljeholmen från Kilabergsvägen.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-11-09 kl. 22:35
Beräknas pågå till 2023-04-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-02 kl. 15:33
Källa:Trafik Stockholm