Vägtrafik, pågående händelse

Väg 815 från Svanhagen till Eriksberg båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med ny gång. och cykelbana. Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-11-07 kl. 09:17
Beräknas pågå till 2022-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-12-07 kl. 11:31
Källa:Trafik Stockholm