Vägtrafik, pågående händelse

Väg 815 från Svanhagen till Eriksberg båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med ny gång- och cykelbana. Trafiken regleras med trafikljus

Giltig från 2022-11-07 kl. 09:17
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-02 kl. 15:21
Källa:Trafik Stockholm