Vägtrafik, pågående händelse

Väg 255 från Tullen i Sigtuna till Droppsta båda riktningarna

Vägarbete · Förberedelse för påfart från brandstation. Arbetsfordon intill körbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-10-28 kl. 08:09
Beräknas pågå till 2022-12-11 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-30 kl. 11:39
Källa:Trafik Stockholm