Vägtrafik, pågående händelse

Väg 873, i båda riktningar.

Vägarbete · Kabelarbete i dike. Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2022-10-10 kl. 18:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-21 kl. 17:06
Källa:Trafik Stockholm