Vägtrafik, pågående händelse

Väg 646 från Återvall till Eknäs brygga i riktning mot Eknäs

Vägarbete · Anslutning av ny infart till Säby Säteri.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-21 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-10-07 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 10:51
Källa:Trafik Stockholm