Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 från Bro över Strömma Kanal till Stavsnäs båda riktningarna

Vägarbete · Bygge av ny busshållplats. Trafikljus reglerar trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-12 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-29 kl. 16:02
Källa:Trafik Stockholm