Vägtrafik, pågående händelse

Regeringsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan, i båda riktningar.

Vägarbete · Ombyggnation av fastighet. Ett körfält öppet i båda riktningar på Mäster Samuelsgatan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-08-15 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2026-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-09-02 kl. 12:46
Källa:Trafik Stockholm