Vägtrafik, pågående händelse

Skönviksvägen/Jarlabergsvägen i Nacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Utbyggnad av Tunnelbana.

Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.

Giltig från 2022-09-02 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-09-13 kl. 15:39
Källa:Nacka kommun