Vägtrafik, pågående händelse

Skönviksvägen/Jarlabergsvägen i Nacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Utbyggnad av Tunnelbana.

Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.

Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/

Giltig från 2022-09-02 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-12-29 kl. 13:03
Källa:Nacka kommun