Vägtrafik, pågående händelse

Väg 539 från Trafikplats Ösmo till Himmelsö båda riktningarna

Vägarbete · Anläggning av ny cirkulationsplats. Tillfällig väg förbi arbetsområdet.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-04 kl. 19:52
Beräknas pågå till 2022-10-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-22 kl. 17:03
Källa:Trafik Stockholm