Vägtrafik, pågående händelse

Väg 261 från Tappström till Cirkulationsplats Malmviksrondellen båda riktningarna

Beläggningsarbete · Byggnation av busshållplatser. Endast ett körfält öppet i vardera riktning mellan Tappströmsrondellen och korsningen Bryggavägen. Det är inte möjligt att svänga vänster till Bryggavägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-11-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-18 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-24 kl. 14:32
Källa:Trafik Stockholm