Vägtrafik, pågående händelse

Utövägen i Nacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Utövägens förlängning avstängd.
Trafik leds om via Kanholmsvägen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2022-06-29 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2023-02-01 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-08-29 kl. 11:58
Källa:Nacka kommun