Vägtrafik, pågående händelse

Väg 800 från Cirkulationsplats Malmviksrondellen till Skå Kyrka båda riktningarna

Vägarbete · Förberedelse inför kommande arbete med bland annat breddning av väg.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-08-29 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 14:43
Källa:Trafik Stockholm