Vägtrafik, pågående händelse

Väg 814 från Svanhagen till Stenhamra båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av cirkulationsplats.

Giltig från 2022-10-04 kl. 05:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:19
Källa:Trafik Stockholm