Vägtrafik, pågående händelse

Väg 814 från Svanhagen till Stenhamra båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av cirkulationsplats.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-10-04 kl. 05:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-20 kl. 15:43
Källa:Trafik Stockholm