Vägtrafik, pågående händelse

Västerbron från Västerbron/Smedsudden till Västerbroplan båda riktningarna

Vägarbete · Arbeten pågår med nya cykelbanorna vid södra och norra änden av Västerbron.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-08-22 kl. 11:03
Beräknas pågå till 2022-12-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-14 kl. 09:13
Källa:Trafik Stockholm