Vägtrafik, pågående händelse

Värmdövägen/Alphyddevägen i Nacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Förberedande arbeten inför tunnelbanans kommande arbeten med byggnation av biljetthall och rulltrappsschakt.

Spänning kan förekomma klockan 10, 12, 14. Trafik stoppas tillfälligt med vakter.

Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/avisering/trafikomlaggning-infart-alphyddevagen-fran-9-juni/

Giltig från 2022-06-09 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2022-12-29 kl. 13:04
Källa:Nacka kommun