Vägtrafik, pågående händelse

Väg 269 från Trafikplats Bro (148) till Albylund båda riktningarna

Vägarbete · Renovering av bro.

Giltig från 2022-08-08 kl. 11:57
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-03 kl. 14:39
Källa:Trafik Stockholm